Facebook

The 12th graders' graduating class photo

                                                                     

Today we had a dedication ceremony in which we presented the 12th graders' graduating class photo. Viki Gyulai sang us her favourite song and their class teacher Mr. Balázs Orosz greeted the students and wished them a successful preparation for the matura exam.
 
 photoxphotoy
 
A mai napon rövid ünnepség keretében felavattuk a 12. osztály tablóját. Gyulai Viktória szép énekével, Orosz Balázs köszöntő szavaival kívánt jó felkészülést a végzősöknek az érettségi vizsgára.

      Click for more pictures 

 

   youtube       face          flickr   

 

 

 

TOP