FAQ

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A legnagyobb különbség az általunk biztosított oktatásban van. A magyar Nemzeti Alaptantervet követjük, de az órák nagy része angol nyelven folyik. Tanításunk során legjobban a gyermek fejlődésére figyelünk. A holisztikus szemléleten belül a legnagyobb hangsúlyt olyan értékek átadására fektetjük, mint a tisztelet, udvariasság és a fegyelmezettség.

Minden iskolában nehézséget okoz, amikor a gyermek átkerül a 4. osztályból az 5. osztályba, új tantárgyai lesznek, új tanárokkal kell megismerkednie. Szerencsére a mi iskolánkban sok felső tagozatos tanár az alsó tagozatban is tanít. A gyermekek már az alsó tagozaton megtanulják a tantárgyak alapszókincsét. Ezzel a módszerrel könnyen alkalmazkodni tudnak a felső tagozatos elvárásokhoz.

Az általános iskolában a legnagyobb osztálylétszám 20 fő. A gimnáziumi osztályok átlagosan 13 fősek. A tanórákon még ennél is kevesebben vannak a tanulók, hiszen a nekik megfelelő szinten lévő csoportba járnak. 

A kétnyelvű oktatás biztosításával gyermeke:
 korán elsajátítja a nyelvi készségeket
 elősegíti, hogy könnyebben tudjanak más nyelveket tanulni
 más nézőpontokat ismernek meg a világról, mely segíti őket a jövőbeli kihívások megoldásában
 több nyelvet beszélve több lehetőségük lesz az életben

 ezekre az alapokra építve, mindenhol nagyobb esélyük lesz két nyelvet beszélve, mint egynyelvű társaiknak

 külföldi munkalehetőségeken is gondolkozhatnak

 Kétnyelvűként két különböző kultúrában is elmélyülhetnek. Ezzel a képességgel bárhol megállják a helyüket a nagyvilágban.

 a kétnyelvűséggel kinyílik a világ a gyermekek számára, nemcsak nyelvtudást, hanem új készségeket is szereznek vele, melyek fontos szerepet játszhatnak a jövőben.

 Egy két tanítási nyelvű iskola rendkívül jó alapnak, mivel a gyermekek a kétnyelvűségük által előnyökhöz jutnak: két vagy több nyelven lesznek képesek kommunikálni, két vagy több kultúrát ismernek meg, a kétnyelvűség jótékony kognitív hatásai tagadhatatlanok, magabiztosan beszélnek majd több mint egy nyelvet, a munkaerőpiacon is előnyöket jelent.

 

Igen. Az Orchidea Nemzetközi Iskola akkreditált az Oktatási Hivatal által, az OIS a magyar kétnyelvű érettségi vizsgára készíti fel tanulóit.

A szülőkkel való kapcsolattartás elengedhetetlen része az oktatásnak. A szülők partnerei a tanároknak, hiszen mindkét fél szükséges ahhoz, hogy a gyermeket neveljük és oktassuk. Konszenzusra kell törekednünk, hogy ötleteink, a bánásmód és az elvárások közel azonosak legyenek otthon és az iskolában. Ha ezt elérjük, akkor nem beszélhetünk viselkedésbeli problémákról. Minden szülő a legjobbat akarja gyermekének, de sokszor nem tudja hol is kezdje. Tanáraink tanácsokkal segíthetik őket. 

Egyáltalán nem. A középiskolai felvételi vizsgának két része van: Magyar nyelv és irodalom, valamint matematika. A magyar nyelv és irodalom tantárgyat természetesen magyarul tanulják a gyerekek, a matematika tantárgyat pedig két nyelven oktatjuk.

A tehetséges gyermekeknek egyéni vagy kis csoportos oktatást biztosítunk. Támogatjuk felkészülésüket országos és nemzetközi versenyekre. 

Igen. Tanulóink számos szakkör közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően van tánc, Kung-fu, úszás, nemzetközi projekt klub, digitális fényképezés. 

Igen. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a gyermekek angol oktatásában. Azt nem lehet megmondani, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a gyermek magas szinten elsajátítsa a nyelvet, ez a tanulótól függően lehet pár hét, vagy akár hónapok is.

Az angol mellett a magyar nyelv a kommunikáció nyelve, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a tanítására. Emellett a két nyelv mellett tanítunk németet, franciát, törököt és magyart mint második nyelvet is. 

Nem. A gyermekek felvételük után azonnal elkezdhetik nálunk tanulmányaikat. 

Iskolánkban nincs egyenruha. Tanulóinktól elvárjuk a megfelelő iskolai viseletet.
(Iskolai ruházat)

TOP