Az Orchidea Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium ideiglenes felvételi jegyzéke a 2017/2018. tanévre

Figyelem! Az itt közölt adatok csak tájékoztató jellegűek!

Ezen az oldalon azok a nyolcadikosok ellenőrizhetik felvételi vizsgaeredményeiket, akik a felvételi jelentkezési lapjukat az Orchidea Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumba adták be.

Fontos tájékoztatás az eredmények értelmezéséről:

A felvételi pontszámot az alábbiak szerint állapítottuk meg:

Központi matematika és anyanyelvi feladatsor: 100 pont

Angol nyelvi írásbeli és szóbeli szintfelmérő: 200 pont

Hozott pontszám: 10 pont

A hozott pontszám kiszámítása: a 7. tanév végi és a 8. félévi osztályzatok összege 5 tantárgyból, osztva 5-tel. A szükséges 5 tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagot számoltunk), matematika, történelem, idegen nyelv és informatika.

A tanuló jelentkezési lapján megjelölt tagozatok mindegyikére megadjuk az eredmények alapján számított helyezést. Itt figyelembe kell venni, hogy a legtöbb nyolcadikos nem csak egyetlen tagozatot jelölt meg a felvételi lapján. Iskolánknak nincs és nem is lehet információja a felvételizők által megjelölt tagozatsorrendről, valamint a további középiskolákról, ahová a tanuló esetleg szintén felvételizett.

Így az alábbiakban pusztán a megjelölt tagozatokra lebontott sorrendet tudjuk közölni.

Kérjük, nagy gondossággal járjanak el, ha március 16. és 17. között módosítanák a felvételi adatlapot! A listán szereplő középiskolákat, valamint a választott tagozatokat minden esetben csakis a valóban kívánt sorrend szerint jelöljék meg! A legjobban vágyott tagozatot akkor is érdemes meghagyni a rangsorban elöl, ha - látszólag - nincs esély az oda való bekerülésre.

0001-es kód (4 évfolyamos gimnáziumi két tanítási nyelvű képzés)

1. SCHWARTZ                   

2. 71626879326 

3. 72326936032 

4. 72309913615          

5. 72157501803 

6. 73076711043 

7. 72173238940 

8. 72173247627 

9. 72173242086 

10. 72303559482              

11. 73181192329              

12. 72309913858              

13. 72608896287              

elutasítva: 73068396053               

elutasítva: 72546509027               

elutasítva: 2003.02.20.                  

elutasítva: 73068998319               

elutasítva: 72171370891               

elutasítva: 73147705409               

elutasítva: 72169684573               

elutasítva: 73243675378               

elutasítva: 73243380433               

 

0002-es kód (4 +1 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi két tanítási nyelvű képzés)

 

1.  72169684573

2. 73068396053 

3. 72546509027 

4. 72150935721 

5. 73068998319 

6. 73147705409 

7. HOVANSCSINA           

elutasítva: 72171370891                               

elutasítva: 73243675378               

elutasítva: 73243380433               

 

TOP