admissionFELVÉTELI ELJÁRÁS

Az általános iskolába jelentkező gyermekeknek nem kell felvételi vizsgát tenniük.

Gimnáziumunkba jelentkező gyerekeknek felvételi vizsgán kell részt venniük. A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli. A felvételi vizsga matematika, magyar nyelv és angol nyelv tantárgyakból áll.
A vizsgára azért van szükség, mert tanulóink különböző nemzetiségűek, különböző háttérrel rendelkeznek. A felvételi vizsgával felmérhetjük tudásukat és eldönthetjük, melyik osztályba kerüljenek.

TOP