pencilsA TANTERVÜNK

Az Orchidea Iskola tanterve a magyar Nemzeti Alaptanterv alapján készült.
A tanítási nyelv iskolánkban a magyar és az angol.
Az Orchidea iskolában az osztályfőnökök felelősek a tanulmányokkal és az egyéb ügyekkel kapcsolatban. Az osztályukba járó tanulók szülei vele léphetnek először kapcsolatba, ha bármilyen problémájuk van.
A helyes magatartás elsődleges az iskolánkban. Az iskolai élet szabályokhoz kötöttek, ezeket az iskola világosan meghatározza, és ezekkel egy tanulásra alkalmas egészséges környezetet alakíthatunk ki.
Hiszünk abban, hogy a tanulókban lévő maximum lehetőségek eléréséhez szükség van integrált tantervre és interdiszciplináris módszerre. Ezért az iskola tanterve, amennyire csak lehetséges, egységesen tervezi meg a tantárgyak tananyagát. A tanterv modern módszertani technikákkal kínál megbízható oktatást mind a humán- mind a reáltantárgyaknál.

Tanulóinkat bátorítjuk, hogy fejlesszék képességeiket iskolán kívüli tevékenységekkel is. A különböző szakkörökön a tanulók saját érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet folytathatnak (pl. matematika, rajz, zene szakkörök). A csapat sportokat, kulturális programokat nagyon fontos személyiségformáló eszköznek tartjuk.

A jó oktatás kizárólag jól képzett, lelkes tanári karral érhető el. Az Orchidea elvárja tanáraitól a magas szintű oktatást és szorgalmat. Tanáraink folytonos kapcsolatban vannak a tanulókkal és szüleikkel, és mindig készségesen segítenek. A tanulókkal való kapcsolatuk az iskolai szabályokon, gondoskodáson és tanulmányi teljesítmény támogatásán alapul. Korrepetálásokkal segítik a gyengébb képességű tanulókat.

TOP